ELFLA projekti


2021. gads


SIA „Miesnieks”

“Gaļas pārstrādes procesa modernizācija”

Nr. 19-00-A00402-000016

SIA „Miesnieks” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000016 ir iegādājusies piekaramo sliežu ceļu komplektu THERMO – LAT, piekaramos svarus Soehnle-Professional 2922, svaru termināli Soehnle Professional 3035, bezvadu svītrkodu (2D) skeneris Datalogic PBT9501.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


2020. gads


SIA „Miesnieks”

“Gaļas pārstrādes procesa modernizācija”

Nr. 19-00-A00402-000016

SIA „Miesnieks” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000016 ir iegādājusies gaļas maļamo mašīnu ThermoLat WM130, iekārtu cūku applaucēšanai OSK, masas maisītāju MIX165pv, ādas noņēmēju CORTEX CB496, gaļas kubiņu griezēju SR1, Renault Master kravas furgonus ar aukstumiekārtām (2 gb.).

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


2016. gads

Projekts “Gaļas produkcijas ražošanas paplašināšana’’ Nr.16-00-A00402-000002
Projekta īstenotājs Sia “Miesnieks”
Īstenošanas vieta Ventas iela 1a, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV3622
Apraksts Projekta ietvaros esošās kūpināšanas iekārtas tiks papildinātas ar jaunām, lai palielinātu aukstās kūpināšanas produktu sortimentu. Tā rezultātā tehnoloģiskā procesa shēma nemainīsies.
Projekta ietvaros tiks iegādāta un uzstādīta datorizētā vadības un uzskaites sistēma.
Projekta ietvaros tiks iegādātas divas specializētās transporta tehnikas, kas apgādātas ar aukstuma iekārtām.
Projekta investīciju rezultātā process kļūs efektīvāks – pilnībā automatizēts, kas minimizēs cilvēku roku darba nepieciešamību un iespējamās neprecizitātes, Tādējādi tiks nodrošināta stabila produkcijas kvalitāte.
Finansējums

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 121059,01 EUR (Kopā ar projekta dokumentācijas izstrādes pakalpojumu)

Tai skaitā publiskais finansējums 48423,60 EUR

Tai skaitā privātais finansējums 72635,41 EUR (ar A/S AFI Altum atbalstu)

Iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: Kūpināšanas kamera MAUTING UKM 1701.E/Ch
Ledus ģenerators Karpowicz WLK-2000
Industriālais dators Bizerba iS65
Industriālais printeris Zebra ZT410
Vadības terminālis Bizerba GT-12C
Marķēšanas un pasūtījumu komplektēšanas stacija Bizerba GLP-W
2 gabali Renault Master kravas furgoni ar aukstumiekārtām
ELFLA

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


2015. gads


SIA „Miesnieks”

„Automātiskās kūpināšanas kameras iegāde”

Nr.15-00-A00402-000004

SIA „Miesnieks” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 15-00-A00402-000004 ir iegādājusies automātisko kūpināšanas kameru Mauting UKM1701E.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests