ELFLA projekts

Projekts “Gaļas produkcijas ražošanas paplašināšana’’ Nr.16-00-A00402-000002
Projekta īstenotājs Sia “Miesnieks”
Īstenošanas vieta Ventas iela 1a, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV3622
Apraksts Projekta ietvaros esošās kūpināšanas iekārtas tiks papildinātas ar jaunām, lai palielinātu aukstās kūpināšanas produktu sortimentu. Tā rezultātā tehnoloģiskā procesa shēma nemainīsies.
Projekta ietvaros tiks iegādāta un uzstādīta datorizētā vadības un uzskaites sistēma.
Projekta ietvaros tiks iegādātas divas specializētās transporta tehnikas, kas apgādātas ar aukstuma iekārtām.
Projekta investīciju rezultātā process kļūs efektīvāks – pilnībā automatizēts, kas minimizēs cilvēku roku darba nepieciešamību un iespējamās neprecizitātes, Tādējādi tiks nodrošināta stabila produkcijas kvalitāte.
Finansējums

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 121059,01 EUR (Kopā ar projekta dokumentācijas izstrādes pakalpojumu)

Tai skaitā publiskais finansējums 48423,60 EUR

Tai skaitā privātais finansējums 72635,41 EUR (ar A/S AFI Altum atbalstu)

Iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: Kūpināšanas kamera MAUTING UKM 1701.E/Ch
Ledus ģenerators Karpowicz WLK-2000
Industriālais dators Bizerba iS65
Industriālais printeris Zebra ZT410
Vadības terminālis Bizerba GT-12C
Marķēšanas un pasūtījumu komplektēšanas stacija Bizerba GLP-W
2 gabali Renault Master kravas furgoni ar aukstumkiekārtām
ELFLA

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē